DIY

Tự làm có nghĩa là khách hàng sử dụng nguyên vật liệu thô để tự mình hoàn thành sản phẩm. Sản phẩm này có thể là một món quà cho bản thân, một món quà cho gia đình hoặc bạn bè. Món quà bạn làm là duy nhất trên thế giới, và nó có ý nghĩa đặc biệt. Quà tặng do cá nhân làm rất đa dạng, cá nhân và thậm chí còn đặc biệt hơn. Các nhà thiết kế tích hợp ý tưởng của họ vào quà tặng thông qua các dịch vụ cá nhân hóa DIY. Đồng thời, những nhà thiết kế mới vào nghề sẽ có một trải nghiệm khó quên. Khái niệm tùy chỉnh cá nhân liên tục đáp ứng nhu cầu của các nhóm người tiêu dùng khác nhau, giới tính khác nhau và nhóm tuổi khác nhau.