Đá quý

Hạt đá quý tự nhiên bao gồm kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo, opal, Jadeites, chất gây đột biến, tourmalines, ngọc hồng lựu, tinh thể, mã não, chalcedony, fluorites, obsidian, malachite, Sunstone, aquamarine, olivin, lapis lazuli, topaz, graptolite, đá Thiên Hà, opal, spinel , Haoshi, topaz, rubrum, Tianyan, san hô, hổ phách, ngọc trắng Jasper, đá Shoushan, Bloodstone, ngọc lam, heliolite, moonstone, Dongling stone, v.v. Nói chung, hạt đá tự nhiên là loại đá đẹp nhất và có giá trị nhất, và nó rất hiếm. Nó bao gồm hai loại đá quý và jades theo nghĩa hẹp. Theo nghĩa hẹp, đá quý dùng để chỉ một khoáng chất đơn tinh thể với chất tự nhiên (chẳng hạn như kim cương) hoặc hợp chất (chẳng hạn như pha lê). Ngọc bích là một loại đá đa tinh thể bao gồm một khoáng chất đơn lẻ hoặc nhiều loại khoáng chất.