Trang sức Shell

Vỏ ngọc trai nhiều màu có thể được làm thành mũ, tượng bán thân, vòng tay, v.v. Các nhà thiết kế thường thiết kế trang sức theo hình dạng và kích thước của ngọc trai. Điểm khác biệt giữa vỏ sò và ngọc trai là các nhà thiết kế có thể đánh bóng và điêu khắc thành hình dạng mong muốn tùy theo kết cấu của vỏ. Đồ trang sức bằng vỏ không giới hạn ở việc chà nhám và điêu khắc. Những lớp vỏ này có thể được tạo ra với nhiều màu sắc khác nhau và có thể kết hợp với nhựa thông để tạo ra các sản phẩm nhiều màu. Việc sử dụng vỏ sò không chỉ giới hạn trong việc trang trí cơ thể con người. Đồ trang trí đã bắt đầu đi vào mọi mặt của cuộc sống và hòa nhập vào đời sống văn hóa hiện đại.